01-03-2013

Hướng dẫn Update Offline Kaspersky 2012 - 2013

Yêu cầu:
1. Thực hiện cập nhật dữ liệu kaspersky cho người dùng Kaspersky 2012- 2013 không có nối mạng internet.
2. Tránh những lỗi về đường truyền mạng khi tiến hành update online, đặc biệt trong lần cập nhật đầu tiên, dung lượng dữ liệu rất lớn (trên 100MB), update online dễ phát sinh lỗi.

Điền kiện :
Vì database update offline của Kaspersky 2012 - 2013 hãng chưa hỗ trợ nên bạn cần download lượng database từ link của một trong những nhân viên kỹ thuật gởi cho bạn. (Khoảng từ 3-5 ngày hãy download database 1 lần)
Chú ý: nên chọn gói update có ngày gần nhất. Tiếp theo bạn tiến hành giải nén file được tải về

Thực hiện:
- Tiến hành download gói update offline Kaspersky 2012 2013:
- Tiến hành cập nhật offline:
  • Mở giao diện Kaspersky / Cấu hình / Nguồn cập nhật / Thêm 
  • Kiếm đến thư mục Kaspersky (file nén tải về giải nén là sẽ có folder này)
  • Bỏ hết các nguồn cập nhật kia, chỉ lựa chọn nguồn cập nhật đến thư mục Kaspersky
  • Kiểm tra chắc chắn là đã bỏ chọn hết, chỉ để chọn đường dẫn đến thư mục chứ file cập nhật!
  • Sau đó cho chương trình bắt đầu cập nhật.
  • Khi đã cập nhật hoàn thành, bỏ chọn hết các thư mục, chỉ chọn vào “Các máy chủ cập nhật của Kaspersky Lab” để được cập nhật online.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét